Plemena zastřešená KCHMPP o.s.

Miniaturní americký ovčák

Na stránce věnované plemeni Miniaturní americký ovčák naleznete následující témata:
• Podmínky chovnosti
• Standard
• Chovatelské stanice
• Chovní jedinci
• Inzerce
• Fotogalerie

Poradcem chovu je paní Olga Hájková, Nad Parkem 127, 252 64 Úholičky, tel.: 604 154 780, stastny.koutek@seznam.cz

Veškeré náměty a připomínky, které Vám zde chybí směřujte na e-mailovou adresu kchmpp@kchmpp.cz - předmět "Miniaturní americký ovčák"

Podmínky chovnosti:

Miniaturní americký ovčák je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 15ti měsíců věku, jedné výstavy pořádané klubem a jedné výstavy vyššího typu (CACová) v jakékoliv třídě (kromě dorostu) s výsledkem Výborný nebo Velmi dobrý.

Povinné vyšetření DKK s výsledkem max C (2/2) včetně.

Vyšetření DLK s výsledkem max. 2/2 včetně.

Obě vyšetření mohou být provedena až po dosažení 15ti měsíců věku.

Vyšetření DOV – oftalmologické vyšetření s výsledkem PROSTÝ, které nesmí být starší 12ti měsíců. Při případné reprodukci jedince nesmí být vyšetření DOV starší 12ti měsíců a to vždy před každou reprodukcí.

Profil DNA – k bonitaci je nutné dodat vypracovaný DNA profil. Pokud mají oba rodiče DNA profil již vypracovaný, musí tento jedinec doložit také ověřený původ (paternita). Netýká se jedinců ze zahraničního krytí.

Pří spojení musí mít alespoň jeden z rodičů vyšetření na PRA prcd, CEA a HSF4 s výsledkem čistý nebo čistý po rodičích (nutno doložit).

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18ti měsíců neomezeně, fena od 18ti měsíců do 8 let věku.

Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce

Standard:

Standard plemene ke stažení