Plemena zastřešená KCHMPP o.s.

Lancashirský patař

Na stránce věnované plemeni Lancashirský patař naleznete následující témata:
• Chovné podmínky
• Standard

Poradce chovu je Denisa Horáková , Záryby 120, 277 13 Záryby, tel.: 736 176 633, kobra.h@seznam.cz

Veškeré náměty a připomínky, které Vám zde chybí směřujte na e-mailovou adresu kchmpp@kchmpp.cz - předmět "Lancashirský patař"

Chovné podmínky:

Lancashirský patař je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 12 měsíců věku a jedné výstavy pořádané klubem v jakékoliv třídě (kromě dorostu) se známkou Výborný nebo Velmi dobrý.

Povinné genetické vyšetření Primární luxace čočky-PLL nebo s dokladem negativního vyšetření u rodičů bonitovaného jedince. Při spojení dvou jedinců v chovu musí být jeden z rodičů s výsledkem negativní (+/+, clear, N/N). Po zdravých vyšetřených rodičích může být pouze 1. generace brána jako negativní, zapisuje se CBP (clear by parentage), další generace musí být již opět vyšetřena. Přenašeči mohou být využiti v chovu pouze v kombinaci s negativním partnerem.

Povinné genetické vyšetření Anomálie očí u kólií-CEA nebo s dokladem negativního vyšetření u rodičů bonitovaného jedince. Při spojení dvou jedinců v chovu musí být jeden z rodičů s výsledkem negativní (+/+, clear, N/N). Po zdravých vyšetřených rodičích může být pouze 1. generace brána jako negativní, zapisuje se CBP (clear by parentage), další generace musí být již opět vyšetřena. Přenašeči mohou být využiti v chovu pouze v kombinaci s negativním partnerem.

Povinné klinické vyšetření na Dědičné oční vady-DOV s výsledkem prostý, které platí 2 roky.

Povinné klinické vyšetření luxace patell-PL s výsledkem max. 1/1 včetně.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 15 měsíců neomezeně, fena od 15 měsíců do 8 let věku. Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce.

Pravidlo plemenitby–v rodokmenu vrhu nesmí být společní předci v první (rodiče) a druhé generaci (prarodiče), přijatelný je tedy jeden společný předek ve třetí generaci

Standard:

Standard plemene ke stažení