:: Kontakty :: Klubové poplatky :: Členství KCHMPP z.s. :: Zápisy ze schůzí :: Historie klubu ::


Informace o klubu KCHMPP z.s.

Klubové poplatky:

Bankovní účet

Majitel účtu: Klub chovatelů málopočetných plemen psů, z. s. Sportovní 288, 285 71 Vrdy

Pozor! Náš klub změnil číslo účtu! Veškeré platby prosím zasílejte na bankovní účet Komerční banky: 107-9175240277/0100

Specifický symbol: vždy členské číslo
Variabilní symbol: viz. tabulka v .pdf

Poplatky KCHMPP ČR, z.s.